Koszyk 0

Polityka prywatności

 

IMPORT GOLDBERG


POLITYKA PRYWATNOŚCI


Obowiązuje: 25 maja 2018


Goldberg Imports dba  LuLu a California Corporation  („Goldberg Imports”, „Firma”, „nasz”, „my” lub „nas”) zobowiązuje się do poszanowania Twojej prywatności. Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Goldberg Imports gromadzi, wykorzystuje, ujawnia, przechowuje i w inny sposób przetwarza informacje podczas korzystania z naszych witryn internetowych („Witryny internetowe”) i innych usług (takich usług wraz z Witrynami internetowymi, „Usługi”). Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności, aby zrozumieć nasze zobowiązanie do ochrony Twojej prywatności.


KORZYSTAJĄC Z USŁUG, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ZBIERANIE, WYKORZYSTYWANIE I PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELU PRZETWARZANIA W STANACH ZJEDNOCZONYCH, JAK OPISANO W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. JEŚLI ZNAJDUJESZ SIĘ POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI, PROSZĘ WIEDZIEĆ, ŻE INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY, BĘDĄ PRZETWARZANE I PRZECHOWYWANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH, JURYSDYKCJA, W KTÓREJ PRAWA I ZASADY OCHRONY DANYCH I PRYWATNOŚCI, W TYM PRAW PODMIOTU DANYCH, NIE MOGĄ BYĆ TEN SAM POZIOM OCHRONY JAK W KRAJU/REGIONU, W KTÓRYM ZAMIESZKASZ LUB JESTEŚ OBYWATELEM. KORZYSTAJĄC Z NASZYCH USŁUG I PRZEKAZUJĄC NAM INFORMACJE, WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZESYŁANIE INFORMACJI I PRZETWARZANIE INFORMACJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH ORAZ, O ile W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI NIE OKREŚLONO INACZEJ, GOLDBERG IMPORTS UŻYWA NINIEJSZEJ ZGODY JAKO PODSTAWY PRAWNEJ PRZEKAZYWANIA DANYCH. PODCZAS ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG MOŻESZ BYĆ POPROSIONY O WYRAŹNĄ ZGODĘ NA NINIEJSZE PRZEKAZYWANIE DANYCH W RAMACH TWORZENIA KONTA.


Proszę uważnie przeczytać niniejszą Politykę prywatności, ponieważ dostęp do Usług i korzystanie z nich oznacza, że ​​przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na wszystkie warunki zawarte w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszej Polityki prywatności, nie uzyskuj dostępu do żadnej z Usług ani nie kontynuuj korzystania z nich ani nie przesyłaj w inny sposób swoich danych osobowych do Goldberg Imports.


Uwaga dla mieszkańców Unii Europejskiej: Aby zachować zgodność z wymogami Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”) dla naszych europejskich konsumentów i użytkowników, niniejsza Polityka prywatności określa podstawę prawną, na której przetwarzamy Twoje dane osobowe Dane i zawiera inne informacje wymagane przez RODO.


Definicje


  Następujące terminy mają następujące definicje:


„ Dane lokalizacji” oznaczają dane dotyczące kraju, z którego uzyskujesz dostęp do Usług lub z nich korzystasz.


„Dane osobowe” oznaczają informacje, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika, bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub razem z innymi informacjami. Obejmuje to informacje takie jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, identyfikatory urządzeń oraz niektóre identyfikatory plików cookie i sieci.


Jak Goldberg importuje, zbiera i wykorzystuje dane osobowe.


Goldberg Imports gromadzi, wykorzystuje, ujawnia i przetwarza dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, w tym w celu obsługi i ulepszania Usług oraz naszej działalności, w celach reklamowych i marketingowych oraz zgodnie z dalszym opisem w niniejszej Polityce prywatności. Goldberg Imports gromadzi Twoje dane osobowe na wiele sposobów i w różnych celach, w tym:


        


(a)         Podczas rejestracji konta lub interakcji z Usługami. Goldberg Imports gromadzi Dane Osobowe, gdy korzystasz z naszych Usług lub wchodzisz z nimi w interakcję, w tym gdy rejestrujesz konto firmowe, przeglądasz nasze Usługi online i ewentualnie dokonujesz płatności (w tym możliwości przetwarzania takich płatności). Dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu, nazwę użytkownika i hasło, adres e-mail, datę urodzenia i informacje dotyczące płatności.Goldberg Imports wykorzystuje Dane Osobowe do utworzenia konta firmowego, umożliwienia działania w ramach naszych Usług i ogólnego świadczenia Usług, w tym do rozwijania, ulepszania i ulepszania naszych Usług oraz doświadczenia użytkownika w korzystaniu z takich Usług. Goldberg Imports wykorzystuje również te dane do celów wewnętrznych. cele związane z pewnymi, analizami, innowacjami, testowaniem, monitorowaniem, komunikacją z klientem, zarządzaniem ryzykiem i celami administracyjnymi.


                


(b)         Gdy firma Goldberg Imports gromadzi dane o lokalizacji. Goldberg Imports może gromadzić Dane o lokalizacji w ramach funkcjonalności naszych Usług. Możemy gromadzić Dane o lokalizacji na kilka sposobów, takich jak za pośrednictwem operatora sieci bezprzewodowej, na podstawie lokalizacji punktu dostępu Wi-Fi, za pośrednictwem sygnałów nawigacyjnych Bluetooth, za pośrednictwem podłączonego urządzenia lub bezpośrednio z urządzenia, na którym korzystasz z Usług.


        


(c)          Gdy kontaktujesz się z Goldberg Imports lub decydujesz się na otrzymywanie materiałów promocyjnych. Gromadzimy Dane Osobowe, gdy komunikujesz się z nami lub rejestrujesz się w celu otrzymywania materiałów promocyjnych lub informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych form komunikacji (w tym adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego itp.). Jeśli wyrażasz zgodę na takie wiadomości, możemy (i) wykorzystywać Twoje dane osobowe i inne informacje do komunikowania się z Tobą w sprawie Usług; (ii) dostarczać wiadomości promocyjne i spersonalizowane reklamy; (iii) powiadomić Cię o innych produktach; (iv) powiadamiać użytkownika o konkursach, wyzwaniach, loteriach i innych promocjach („Promocje”); (v) powiadomić Cię o Usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować; oraz (vi) w innych celach marketingowych. Należy pamiętać, że niezależnie od ustawień poczty e-mail możemy wysyłać Ci powiadomienia dotyczące działania naszych Usług, takie jak zmiana niniejszej Polityki prywatności lub inne formalne komunikaty dotyczące produktów lub Usług, które zakupiłeś lub z których korzystasz. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby odpowiadać na Twoje prośby o pomoc techniczną, usługi online, informacje o produktach lub na jakąkolwiek inną komunikację, którą zainicjujesz. Obejmuje to dostęp do konta w celu zaspokojenia próśb o pomoc techniczną. Możemy również wykorzystywać Twoje Dane Osobowe do rozpatrywania Twoich próśb, zapytań i skarg.


        


(d)          Gdy bierzesz udział w specjalnych zajęciach, ofertach lub programach. Goldberg Imports może zażądać lub w inny sposób zbierać Dane Osobowe, gdy uczestniczysz w Promocjach, uczestniczysz w ankietach lub uczestniczysz w działaniach badawczych lub inicjatywach („Badania”). Obejmuje to Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i inne informacje, które mogą być odpowiednie do udziału. Możemy również przeprowadzać ankiety, w których prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące szeregu tematów, od Danych osobowych po preferencje dotyczące marki i produktów. Promocje lub ankiety mogą być prowadzone przez dostawcę usług Goldberg Imports. W takich przypadkach Dane Osobowe mogą być gromadzone bezpośrednio przez i/lub udostępniane Goldberg Imports, usługodawcy i/lub partnerowi biznesowemu, w tym w celach marketingowych.


(e)         Gdy wchodzisz w interakcję z naszymi społecznościami internetowymi lub reklamami. Goldberg Imports może gromadzić Twoje Dane Osobowe, gdy angażujesz się w jakiekolwiek społeczności internetowe, w zakresie, w jakim Goldberg Imports je stworzył. Obejmuje to klikanie reklam, interakcję z naszymi stronami w mediach społecznościowych, przesyłanie treści, pozostawianie recenzji lub w inny sposób wprowadzanie informacji w polach komentarzy, blogach, forach dyskusyjnych, wydarzeniach i innych forach społecznościowych sponsorowanych lub powiązanych z Goldberg Imports.

        


(f)         Gdy uzyskujesz dostęp do produktów i usług innych firm.Możemy zezwolić użytkownikowi na (i) rejestrację i płacenie za produkty i usługi stron trzecich, (ii) płacenie za Usługi lub (iii) inną interakcję z inną witryną internetową, aplikacją mobilną lub lokalizacją internetową (łącznie „Witryny zewnętrzne” ) za pośrednictwem naszych Usług i możemy gromadzić Dane osobowe, które udostępniasz Witrynom stron trzecich za pośrednictwem naszych Usług


(g)          Gdy łączysz się z Goldberg Imports za pośrednictwem mediów społecznościowych. Możesz włączyć, zalogować się lub zalogować do Usług za pośrednictwem różnych mediów społecznościowych lub usług sieci społecznościowych, takich jak Facebook lub Twitter („Usługa sieci społecznościowych” lub „SNS”). Kiedy łączysz się za pomocą kont SNS, Goldberg Imports może gromadzić Dane Osobowe, które dostarczyłeś do tego SNS. Na przykład, gdy logujesz się do Usług za pomocą swoich danych logowania na Facebooku, za Twoją zgodą Goldberg Imports może gromadzić dane osobowe z Twojego profilu na Facebooku, które są dozwolone na mocy Warunków korzystania z Facebooka, takie jak adres e-mail, zdjęcie profilowe i lista znajomych . Goldberg Imports może wykorzystywać te dane do świadczenia, ulepszania i personalizowania Usług. Jeśli nie chcesz przekazywać nam tych danych, musisz dostosować ustawienia prywatności na swoim koncie SNS.


        


(h)         Gdy Goldberg Imports gromadzi dane od stron trzecich lub publicznie dostępnych źródeł. Goldberg Imports może pozyskiwać pewne dane o Tobie ze źródeł zewnętrznych, aby pomóc nam świadczyć i ulepszać Usługi oraz w celach marketingowych i reklamowych. Możemy łączyć Twoje Dane Osobowe z danymi, które uzyskujemy z naszych Usług, od innych użytkowników lub stron trzecich, aby poprawić Twoje doświadczenie i ulepszyć Usługi, na przykład zapewnić Ci pojedynczy punkt logowania do naszych Usług i/lub zbudować pulpit nawigacyjny konta pozwalając Ci zrozumieć, jak uzyskać dostęp i kontrolować wszystkie Usługi, z których korzystasz z jednej lokalizacji.


(i)         Gdy zbieramy pliki cookie, identyfikatory urządzenia, lokalizację i inne technologie śledzenia. Możemy gromadzić niektóre Dane Osobowe za pomocą plików cookie i innych technologii, takich jak sygnalizatory WWW, identyfikatory urządzeń, identyfikatory reklamowe, pamięć lokalna HTML5, pliki cookie Flash i adresy IP. W szczególności używamy plików cookie przeglądarki do różnych celów, w tym plików cookie, które są ściśle niezbędne do działania i plików cookie, które są używane do personalizacji, wydajności/analizy i reklamy.


(j)         Gdy agregujemy lub centralizujemy dane. Goldberg Imports może agregować i centralizować dane osobowe w celach analitycznych, innowacyjnych oraz w celu świadczenia ulepszonych usług naszym klientom i użytkownikom końcowym.


        


(k)         Gdy przestrzegamy wymogów lub zobowiązań prawnych. Firma Goldberg Imports może wykorzystywać dane osobowe w celu przestrzegania przepisów ustawowych, wykonawczych, nakazów sądowych lub innych zobowiązań prawnych lub pomocy w dochodzeniu, ochrony i obrony naszych praw i własności lub praw lub bezpieczeństwa osób trzecich, w celu wyegzekwowania naszych Umowa o świadczenie usług lub inne warunki i umowy, niniejsza Polityka prywatności lub umowy ze stronami trzecimi lub w celach zapobiegania przestępczości.


Jak Goldberg Imports ujawnia dane osobowe.


Goldberg Imports może ujawnić Twoje Dane Osobowe w celach opisanych w Sekcji 2 i w następujący sposób:


        (a)          Podmioty stowarzyszone. Firmom, przedsięwzięciom lub projektom, które są własnością lub są kontrolowane przez Goldberg Imports oraz wewnętrznie w Goldberg Imports, w celu świadczenia i ulepszania Usług, w celach marketingowych i reklamowych.


        (b)         Usługodawcy i dostawcy. Partnerom biznesowym, partnerom marketingowym, dostawcom i wykonawcom w celu świadczenia, ulepszania i personalizowania Usług.


        (c)          Dostawcy SNS.Z dostawcami SNS, gdy korzystamy z widżetów, przycisków lub wtyczek sieci społecznościowych w naszych Usługach


        (d)         Cele reklamowe i marketingowe. Partnerom reklamowym i marketingowym w celach reklamowych i marketingowych w imieniu Goldberg Imports oraz w imieniu osób trzecich. Firmom zajmującym się reklamą opartą na zainteresowaniach, w tym reklamą internetową, mobilną i inną. Ta reklama składa się z reklam Goldberg Imports i reklam stron trzecich, które są spersonalizowane i wyświetlane w naszych witrynach i aplikacjach oraz za pośrednictwem innych kanałów.


        (e)          Analityka. Z niektórymi firmami w celach analitycznych i ulepszania Usług.


        (f)         Zgodność z prawem. Organom ścigania, organom rządowym lub regulacyjnym, organom zgodnym z prawem lub innym upoważnionym stronom trzecim w celu przestrzegania przepisów ustawowych, wykonawczych, nakazów sądowych lub innych zobowiązań prawnych lub pomocy w dochodzeniu, w celu ochrony i obrony naszych praw i własności, lub prawa lub bezpieczeństwo stron trzecich, w celu egzekwowania naszej Umowy o świadczenie usług i innych warunków lub umów, niniejszej Polityki prywatności lub umów ze stronami trzecimi lub w celu zapobiegania przestępczości.


        (g)         Sprzedaż. Z potencjalnymi lub rzeczywistymi nabywcami, inwestorami lub podmiotami będącymi następcami w związku z planowaną reorganizacją lub rzeczywistą reorganizacją naszej działalności, w związku z finansowaniem, sprzedażą lub inną transakcją obejmującą zbycie całości lub części naszej działalności lub aktywów, w tym w celu umożliwienia dochowania należytej staranności wymaganej do podjęcia decyzji, czy kontynuować transakcję, zgodnie z zapewnieniami o wystarczających praktykach przetwarzania danych i zabezpieczeniach.


Podstawa prawna przetwarzania.


Ta sekcja dotyczy podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, jeśli mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi. Dla celów obowiązujących przepisów o ochronie danych Goldberg Imports jest administratorem danych osobowych, które nam przekazujesz („ Administrator danych ”). Jako Administrator Danych przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, które przechowujemy, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, poniżej znajdziesz odpowiednie dane kontaktowe. Następujące zasady mają zastosowanie do użytkowników zamieszkałych w Europejskim Obszarze Gospodarczym:


(a)         Brak wymogu udziału . Możesz zdecydować się nie podawać Goldberg Imports swoich Danych Osobowych; jednak, jeśli zdecydujesz się nie podawać swoich Danych Osobowych, możesz nie być w stanie korzystać z pełnego zakresu Usług.


(b)         Prawa w odniesieniu do danych osobowych . Masz następujące prawa:


(i)         Prawo dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO). Masz prawo poprosić Goldberg Imports o potwierdzenie, czy Goldberg Imports przetwarza Twoje Dane Osobowe, oraz uzyskać dostęp do Danych Osobowych i powiązanych informacji na temat tego przetwarzania (np. celów przetwarzania lub kategorii Danych Osobowych, których dotyczy).


(ii)        Prawo do sprostowania (art. 16 RODO). Masz prawo do poprawienia swoich Danych Osobowych, zgodnie z prawem.


(iii)        Prawo do usunięcia (art. 17 RODO). Masz prawo poprosić Goldberg Imports o usunięcie Twoich danych osobowych, zgodnie z prawem. Z prawa tego można skorzystać między innymi: (A) gdy Twoje Dane Osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (B) gdy wycofasz zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art.9 ust. 2 lit. a RODO i gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (C) gdy sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. do przetwarzania zgodnie z art. 21(2) RODO, lub (D), gdy Twoje Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.


(iv)        Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO). Masz prawo zażądać ograniczenia naszego przetwarzania w ograniczonych okolicznościach, w tym: gdy kwestionowana jest dokładność Twoich Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu Twoich Danych Osobowych i żądasz ograniczenia wykorzystania Twoich Danych Osobowych. Dane osobowe zamiast tego lub gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21(1) RODO w oczekiwaniu na weryfikację, czy prawnie uzasadnione podstawy Goldberg Imports są nadrzędne wobec Twoich.


(v)        Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). Masz prawo do otrzymywania Danych Osobowych, które dostarczyłeś Goldberg Imports, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także masz prawo przekazać te informacje innemu administratorowi, w tym przekazać je bezpośrednio, gdy technicznie wykonalne.


(vi)        Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO). Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Goldberg Imports, zgodnie z prawem. Prawo to ogranicza się do przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO i obejmuje profilowanie na podstawie tych przepisów oraz przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego. Po czym nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać przekonujące uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.


(c)         Ujawnienie . Goldberg Imports może ujawnić Twoje dane osobowe w następujący sposób:


(i)          RODO . RODO zezwala na udostępnianie Danych Osobowych dotyczących użytkowników będących mieszkańcami Europejskiego Obszaru Gospodarczego podmiotom trzecim tylko w określonych okolicznościach. Jeśli mieszkasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Goldberg Imports udostępni Twoje dane osobowe zgodnie z naszą Polityką prywatności tylko wtedy, gdy jest to dozwolone zgodnie z obowiązującymi europejskimi i krajowymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.


(ii)          Marketing. W przypadku, gdy Goldberg Imports jest do tego prawnie zobowiązany, prosimy o uprzednią zgodę przed dostarczeniem materiałów promocyjnych lub informacji. Zgodę możesz odwołać w dowolnym momencie (nie wpłynie to na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych podejmowane do czasu odwołania). Jeśli chcesz przestać otrzymywać materiały promocyjne itp., możesz to zrobić, kontaktując się z Goldberg Imports.


(iii)          Dodatkowe wykorzystanie Danych Osobowych. Dodatkowe wykorzystanie Twoich danych osobowych, które nie zostało opisane w niniejszej Polityce prywatności, będzie miało miejsce wyłącznie zgodnie z wymogami ustawowymi lub po uzyskaniu Twojej zgody przez Goldberg Imports.


(d)         Podstawa prawna przetwarzania na mocy RODO. W tej sekcji Goldberg Imports niniejszym podaje informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania Państwa Danych Osobowych zgodnie z art. 13 i 14 RODO:


(i)        Gdy rejestrujesz konto firmowe lub wchodzisz w interakcję z naszymi Usługami, takie przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia naszych Usług. Sztuka. 6 ust. 1 lit. b RODO.


(ii)        Gdy zbieramy Dane lokalizacyjne po uzyskaniu Twojej uprzedniej zgody, przetwarzamy takie dane na podstawie Twojej uprzedniej zgody. Sztuka. 6 ust. 1 lit. a RODO. W innych przypadkach, w których przetwarzamy Twoje Dane Lokalizacyjne bez zgody, na przykład w celu świadczenia naszych Usług, takie przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia naszych Usług. Sztuka. 6 ust. 1 lit. b RODO.


(iii)        Kiedy komunikujesz się z nami lub zapisujesz na materiały promocyjne, przetwarzamy takie dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie wiadomości promocyjne. Jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym jesteśmy zobowiązani do uzyskania Twojej zgody na przesyłanie Ci informacji marketingowych, podstawą prawną jest Twoja zgoda. Sztuka. 6 ust. 1 lit. a RODO.


(iv)        Gdy bierzesz udział w specjalnych działaniach, ofertach lub programach. W przypadku Danych Osobowych niewrażliwych przetwarzamy takie dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a naszym prawnie uzasadnionym interesem jest dostarczanie Państwu naszych komunikatów promocyjnych lub umożliwienie udziału w naszych specjalne zajęcia, oferty lub programy.


(v)        Gdy angażujesz się w nasze reklamy, a my aktywnie gromadzimy Twoje dane osobowe w tym kontekście, przetwarzamy takie dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i naszego uzasadnionego interesem jest dostarczenie Ci naszych wiadomości promocyjnych.


(vi)        Gdy uzyskujesz dostęp do produktów i usług stron trzecich, a my uzyskujemy Twoje Dane Osobowe z takich źródeł stron trzecich. W przypadku Danych Osobowych, których potrzebujemy do świadczenia Usług (np. jeśli płacisz za produkty stron trzecich za pośrednictwem naszych Usług), takie przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia naszych Usług. Sztuka. 6 ust. 1 lit. b RODO.


(vii)        W odniesieniu do innych Danych Osobowych przetwarzamy takie dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a naszym uzasadnionym interesem jest poprawa doświadczenia użytkownika i doskonalenie naszych Usług.


(viii)        Gdy łączysz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdy w takim przypadku uzyskujemy Twoją zgodę (np. w celach marketingowych), przetwarzamy takie dane na podstawie Twojej uprzedniej zgody. Sztuka. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli w takim przypadku nie zbieramy Twojej zgody, przetwarzamy takie dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a naszym prawnie uzasadnionym interesem jest świadczenie lepszych Usług i umożliwienie korzystania z pełen zakres naszych Usług.


(ix)        Gdy zbieramy dane od stron trzecich lub publicznie dostępnych źródeł w odniesieniu do Danych Osobowych, których potrzebujemy do świadczenia Usług (np. w celu weryfikacji wiadomości e-mail), takie przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia naszych Usług . Sztuka. 6 ust. 1 lit. b RODO. W odniesieniu do innych Danych Osobowych przetwarzamy takie dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a naszym prawnie uzasadnionym interesem jest świadczenie lepszych Usług oraz umożliwienie Ci efektywniejszego korzystania z naszych Usług.


(x)        Gdy wykorzystujemy i/lub gromadzimy pliki cookie, identyfikatory urządzeń, dane o lokalizacji, dane ze środowiska i inne technologie śledzenia, przetwarzamy takie dane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ) RODO) oraz na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie nie uzyskujemy Twojej zgody, a naszym prawnie uzasadnionym interesem jest świadczenie Ci lepszych Usług lub marketing.


(xi)        Gdy agregujemy lub centralizujemy dane, takie przetwarzanie jest konieczne do świadczenia naszych Usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub przetwarzamy takie dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6(1)(f) RODO), a naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie Ci lepszych lub dostosowanych Usług i marketingu.


(xii)        Gdy rejestrujesz się w naszych usługach polegających na udostępnianiu społecznościowym i komunikacji z innymi osobami, w przypadku gdy w takim przypadku zbieramy Twoją zgodę, przetwarzamy takie dane na podstawie Twojej uprzedniej zgody (art. 6 ust. 1). (a) RODO) i jeśli w takim przypadku nie zbieramy Twojej zgody, takie przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia naszych Usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).


(xiii)        Gdy ujawniamy Dane osobowe naszym podmiotom powiązanym i partnerom oraz naszym usługodawcom i dostawcom, w przypadku gdy w takim przypadku zbieramy Twoją zgodę, przetwarzamy takie dane na podstawie Twojej uprzedniej zgody. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli w takim przypadku nie zbieramy Twojej zgody, przetwarzanie takie jest niezbędne do świadczenia naszych Usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub przetwarzamy takie dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 (1)(f) RODO), a naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie Państwu lepszych Usług i marketingu.


(xiv)        Gdy przetwarzamy lub udostępniamy Dane Osobowe w przypadku faktycznej lub planowanej sprzedaży, przetwarzamy takie dane w naszym uzasadnionym interesie oferowania, utrzymywania, świadczenia i ulepszania naszych Usług. Sztuka. 6 ust. 1 lit. f RODO.


(xv)        Gdy prowadzimy analizy, przetwarzamy takie dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a naszym uzasadnionym interesem jest poprawa doświadczenia użytkownika oraz rozwijanie i ulepszanie naszych Usługi.


(xvi)        Gdy prowadzimy dochodzenie w sprawie podejrzenia nielegalnej lub bezprawnej działalności, przetwarzamy takie dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi i żądania organów ścigania oraz dla celów bezpieczeństwa publicznego.


(e)         Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych. Goldberg Imports zachęca do bezpośredniego kontaktu z nami i umożliwienia nam współpracy z Tobą w celu rozwiązania Twoich problemów. Niezależnie od tego masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych, w szczególności w państwie członkowskim UE, w którym mieszkasz, pracujesz lub w miejscu domniemanego naruszenia. Masz do tego prawo, jeśli uważasz, że przetwarzanie Danych osobowych dotyczących Ciebie narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych.


(f)         Zmiany w niniejszej Polityce prywatności. W celu ulepszenia naszych Usług może być konieczna od czasu do czasu zmiana niniejszej Polityki prywatności. Goldberg Imports zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Prosimy o odwiedzanie naszej Witryny od czasu do czasu, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji niniejszej Polityki prywatności.


(g)         Jak skontaktować się z nami lub naszym Biurem ds. prywatności. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem [email protected] Jeśli zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zobowiązani do wyznaczenia inspektora ochrony danych (IOD), możesz skontaktować się z IOD odpowiedzialnym za Twój kraj/region pod adresem legal@lulu.toys .
Zgoda jako podstawa przetwarzania


W niektórych przypadkach Goldberg Imports poprosi o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Możesz wyrazić zgodę na wiele sposobów, w tym, zgodnie z prawem, zaznaczając lub zaznaczając pole (lub inne równoważne działanie), aby wyrazić zgodę podczas (i) przekazywania nam swoich Danych Osobowych za pośrednictwem naszych Usług lub Formularz; lub (ii) rejestracja lub utworzenie konta firmowego. Możemy poprosić Cię o zgodę na szereg działań, w tym:


(a)         Marketing i komunikacja. Możemy poprosić Cię o zgodę na kontakt telefoniczny, SMS-owy i/lub e-mailowy w sprawie innych ofert, produktów, wydarzeń lub Usług, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować oraz w innych celach marketingowych.


(b)         Udostępnianie usługom zewnętrznym. Możemy również poprosić Cię o zgodę na udostępnianie Twoich Danych Osobowych niektórym zewnętrznym partnerom biznesowym w celu oferowania określonych usług lub programów. Aby wycofać zgodę, przejdź do preferencji konkretnej usługi strony trzeciej.


(c)          Marketing firm zewnętrznych. Możemy poprosić Cię o zgodę na podanie Danych Osobowych, aby umożliwić stronom trzecim kontaktowanie się z Tobą w sprawie ich produktów, usług lub ofert.Aby wycofać zgodę, przejdź do preferencji konkretnej strony trzeciej


(d)          Badania . Goldberg Imports może poprosić Cię o zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych do celów badawczych. Goldberg Imports może również poprosić o zgodę na skontaktowanie się z Tobą w celu określenia zainteresowania udziałem w niektórych inicjatywach badawczych i udostępnienia wyników identyfikujących. W przypadku badań rynku możemy zadawać pytania w imieniu partnerów biznesowych i udostępniać Twoją odpowiedź partnerom biznesowym.


(e)         Reklama. Możemy wykorzystywać pliki cookie, piksele (w tym piksele wiadomości e-mail), urządzenia mobilne i identyfikatory reklamowe, dane o lokalizacji, dane dotyczące użytkowania aplikacji lub usług oraz dane z czujników do celów reklamy opartej na zainteresowaniach, obejmującej różne aplikacje i różne urządzenia. Zgoda, dla której można zarządzać na poziomie systemu operacyjnego.


(f)         Przekazywanie danych. Goldberg Imports przesyła dane do Stanów Zjednoczonych w celu przetworzenia. Możemy zażądać Twojej zgody na to przekazanie lub przekazanie, w innych przypadkach, może być uzasadnione inną podstawą prawną niż zgoda.


(g)         Automatyczne przetwarzanie. Goldberg Imports może korzystać z automatycznego przetwarzania w celu świadczenia naszych Usług i formułowania zaleceń w kontekście określonych Usług. Przetwarzanie to jest absolutnie niezbędne do świadczenia niektórych Usług (aw niektórych przypadkach jest to sama usługa) i nie jest objęte zgodą. Inne zautomatyzowane przetwarzanie nie jest istotne ani ze względu na charakter danych, ani ze względu na podejmowane lub zalecane decyzje, a zatem zgoda nie jest wymagana. Jednak w przypadku zautomatyzowanego przetwarzania, które jest istotne i związane z wrażliwymi danymi osobowymi, przed udostępnieniem lub wykorzystaniem takich danych Goldberg Imports najpierw poprosi o Twoją zgodę. W przypadku podzbioru automatycznego przetwarzania zawartego w profilowaniu reklam w celu kierowania reklam, możesz zmienić stan swojej zgody (w przypadku Usług Witryny), wyłączając reklamowe pliki cookie.


(h)         Aby włączyć udostępnianie społecznościowe i połączyć się z nami w mediach społecznościowych. Niektóre z Usług obejmują udostępnianie społecznościowe i komunikację z innymi. Jeśli zarejestrujesz się w takich Usługach, Goldberg Imports może poprosić Cię o zgodę na wykorzystanie Twoich danych w celu umożliwienia udostępniania zgodnie z opisem w Usłudze. Goldberg Imports może również poprosić o Twoją zgodę, gdy łączysz się z nami za pośrednictwem SNS.


(i)          Promocje. Goldberg Imports może poprosić Cię o zgodę na wykorzystanie Twoich Danych Osobowych do celów ofert specjalnych, wydarzeń, loterii i innych promocji. Możemy wykorzystywać Dane Osobowe, które zbieramy podczas promocji, do administrowania promocją, weryfikacji tożsamości i wieku oraz do komunikowania się z Tobą w sprawie promocji.


Reklamy internetowe


Reklamy oparte na zainteresowaniach to reklamy kierowane do Ciebie na podstawie przeglądania i korzystania z Internetu w czasie i w różnych witrynach. Praktyki reklamowe Goldberg Imports obejmują również tworzenie i wykorzystywanie „segmentów odbiorców”. Masz możliwość ograniczenia wykorzystania informacji do reklam opartych na zainteresowaniach i rezygnacji z otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach. Możesz również zostać poproszony o zgodę na używanie przez nas plików cookie, w tym reklamowych plików cookie. Dodatkowe informacje na temat reklam opartych na zainteresowaniach znajdują się poniżej. W przypadku wszystkich opisanych reklam opartych na zainteresowaniach możesz nie wykorzystywać swoich danych do kierowania i wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach — w tym reklam stron trzecich — niezależnie od tego, gdzie takie reklamy mogą być wyświetlane. Te rezygnacje wymagają, aby absolutnie niezbędne pliki cookie nie były blokowane przez ustawienia w przeglądarce internetowej. Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Unii Europejskiej, możesz odwiedzić Ad Choices (USA), Your Ad Choices (Kanada) lub Your Online Choices (UE), aby uzyskać więcej informacji na temat rezygnacji z reklam opartych na zainteresowaniach z uczestniczącymi podmiotami dla każdego regionu. Te strony internetowe dostarczają również szczegółowych informacji na temat działania reklamy opartej na zainteresowaniach.Rezygnacja nie oznacza, że ​​nie będziesz już otrzymywać od nas reklam lub gdy korzystasz z Internetu; oznacza to raczej, że dane zebrane z Serwisu nie będą wykorzystywane do reklam opartych na zainteresowaniach, a reklamy wyświetlane na stronach internetowych nie będą dostosowane do Twoich zainteresowań


Zarządzanie preferencjami i wycofywanie zgody


Możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem, a także wykonywać inne kontrole dotyczące Witryny i gromadzenia danych online, zainteresowania reklamy oparte na Twoich ustawieniach komunikacji i preferencjach urządzenia. W zależności od Usług, do działania Usług może być wymagane gromadzenie i wykorzystywanie Danych Osobowych. Goldberg Imports zapewnia kilka sposobów zarządzania preferencjami:


(a)         Wykorzystywanie i kontrola plików cookie. Pliki cookie to fragmenty danych przechowywane w przeglądarce internetowej, które są przesyłane do witryn internetowych w celu zapamiętania przeglądarki i odróżnienia jej od innych użytkowników. Pliki cookie służą do zapamiętywania użytkownika i personalizacji korzystania z Internetu oraz do celów bezpieczeństwa, analiz, marketingu i reklam opartych na zainteresowaniach. Pliki cookie Goldberg Imports są umieszczane i odczytywane przez nasze serwery internetowe, podczas gdy inne pliki cookie są umieszczane i odczytywane przez serwery internetowe innych firm. Możesz zablokować i kontrolować pliki cookie, korzystając z informacji podanych w tej sekcji. Jeśli zablokujesz wszystkie pliki cookie, niektóre funkcje na naszej stronie internetowej i w Usługach nie będą działać.


(b)          Używanie adresu IP. Adres IP to identyfikator przypisywany przez sieć komputerowi, urządzeniu mobilnemu lub urządzeniu routującemu. Partnerzy reklamowi i analityczni Goldberg Imports mogą wykorzystywać adresy IP do grupowania lub korelowania urządzeń do celów analitycznych, bezpieczeństwa i zwalczania oszustw, reklam opartych na zainteresowaniach, kierowania reklam, przypisywania reklam i ograniczania częstotliwości reklam.


        (c)         piksele lub sygnały nawigacyjne. Piksele to bardzo małe pliki graficzne, które po załadowaniu przez przeglądarkę internetową powodują, że przeglądarka wysyła żądanie sieciowe do strony odpowiadającej pikselowi. Jeśli pliki cookie tej strony są aktualnie przechowywane w Twojej przeglądarce, zostaną one przesłane wraz z żądaniem. Beacony mogą być wykorzystywane na stronach internetowych do celów reklamowych lub do potwierdzania otwarcia e-maila marketingowego. W przypadku używania w połączeniu z plikami cookie do reklamy opartej na zainteresowaniach, powyższe elementy sterujące plikami cookie mogą być używane do kontrolowania celu, w jakim są używane.


        (d)          Lokalna pamięć masowa HTML5. Lokalna pamięć masowa HTML5 w przeglądarce różni się od plików cookie, ale może być używana do tego samego celu (tj. do sparowania identyfikatora śledzenia z określonym serwerem internetowym z przeglądarką internetową, aby serwer internetowy mógł z czasem zidentyfikować przeglądarkę internetową). Możesz kontrolować cel, w jakim jest używana lokalna pamięć HTML5, korzystając z opisanych powyżej elementów sterujących plikami cookie oraz w ustawieniach naszej przeglądarki.


        (e)          Używanie plików cookie Flash. Pliki cookie Flash to „lokalne obiekty współdzielone” używane przez odtwarzacz Flash do przechowywania danych, podobnie jak pliki cookie. Jeśli masz zainstalowany Flash i chcesz usunąć, zablokować lub zarządzać plikami cookie Flash, skorzystaj z panelu ustawień Flash udostępnionego przez Adobe.


        (f)         Sieci społecznościowe. Widgety, przyciski i wtyczki sieci społecznościowych w naszych Witrynach pasywnie przesyłają dane dotyczące członków sieci społecznościowej do tej sieci społecznościowej, nawet jeśli przycisk nie jest klikany. Technologie te mogą umożliwiać sieciom społecznościowym (np. Facebookowi, Twitterowi lub YouTube) osobistą identyfikację swoich członków i poznanie odwiedzanych przez nich stron internetowych. Tak jest w przypadku, gdy przyciski sieci społecznościowych są osadzone, niezależnie od tego, czy przycisk jest „kliknięty”, „naciśnięty” czy „wybrany”.Jeśli należysz do sieci społecznościowej lub korzystasz z tych kategorii usług internetowych, powinieneś zapoznać się z polityką prywatności tych usług, aby zrozumieć charakter gromadzonych danych oraz jakie, jeśli w ogóle, opcje oferuje usługa, aby kontrolować sposób gromadzenia danych i używane Jeśli wyłączysz reklamowe pliki cookie, pasywne śledzenie związane z tymi przyciskami zostanie zablokowane w naszych witrynach.


        (g)         Identyfikatory reklamowe urządzeń mobilnych, lokalizacja i inne sposoby wykorzystania danych. Usługi Goldberg Imports mogą przesyłać identyfikatory urządzeń, dane lokalizacji i dane z czujników do nas i naszych partnerów, w tym naszych partnerów reklamowych. Identyfikatory urządzenia obejmują identyfikatory powiązane z operatorem urządzenia mobilnego, identyfikatory specyficzne dla platformy, takie jak identyfikator Androida, Google AID i IDFA firmy Apple, oraz identyfikatory będące częścią sprzętu urządzenia, takie jak adres Wi-Fi i numer seryjny. Dokładne przesyłane identyfikatory urządzeń mogą zależeć od platformy urządzenia mobilnego i wersji systemu operacyjnego. Usługi Goldberg Imports mogą również gromadzić identyfikatory urządzeń i adresy sieciowe (w tym adresy IP, adresy MAC i identyfikatory SSID) z innych urządzeń znajdujących się w zasięgu lub sieciowych oraz punktów dostępu Wi-Fi. Goldberg Imports może wykorzystywać identyfikatory urządzeń, przybliżone dane o lokalizacji i lokalizacji oraz dane z czujników, w tym z sieci lokalnej, do ściśle niezbędnych celów; ulepszanie naszych Usług i analiz; personalizacja i preferencje; i reklamy w różnych aplikacjach, na różnych urządzeniach, oparte na zainteresowaniach.


        (h)         Wycofanie zgody na używanie identyfikatorów urządzeń mobilnych oraz na potrzeby analiz i reklam. Aktywacja „Ogranicz śledzenie reklam”, „Zrezygnuj z personalizacji reklam” lub równoważnego ustawienia na urządzeniu mobilnym spowoduje przesłanie sygnału do Goldberg Imports i wszelkich stron trzecich, z których korzystamy, a gdy ten sygnał zostanie odebrany przez Goldberg Imports lub strony trzecie, informuje o tym, że nie chcesz używać identyfikatorów urządzeń do celów reklamowych lub analitycznych. Goldberg Imports honoruje sygnał i wymaga tego samego od naszych zewnętrznych partnerów reklamowych i analitycznych.


        (i)         Ustawienia zgody na komunikację. Po zarejestrowaniu się w celu otrzymywania wiadomości e-mail możesz zrezygnować z subskrypcji, korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji znajdującego się w każdej wysyłanej przez nas komercyjnej wiadomości e-mail. Jeśli korzystasz z więcej niż jednej Usługi Goldberg Imports, rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail związanych z tą Usługą może nie uniemożliwić Ci otrzymywania wiadomości e-mail z innych Usług. Pamiętaj, że jeśli zrezygnujesz z otrzymywania wszystkich e-maili, oznacza to, że zrezygnowałeś z subskrypcji wszystkich e-maili innych niż absolutnie niezbędne e-maile. Nadal będziesz otrzymywać od nas wiadomości e-mail, jeśli są one absolutnie niezbędne do świadczenia Usług lub potwierdzenia lub walidacji transakcji, odzyskania kont itp.


Przekazywanie danych osobowych do innych krajów


Dane osobowe, które Goldberg importuje, oraz wszystkie powiązane Usługi i systemy, w tym rejestracja, są przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeśli znajdujesz się poza Stanami Zjednoczonymi, Goldberg Imports niniejszym informuje, że Dane Osobowe gromadzone przez Goldberg Imports będą przetwarzane i przechowywane w Stanach Zjednoczonych (przepisy dotyczące ochrony danych i prywatności obowiązujące w Stanach Zjednoczonych mogą oferować niższy poziom ochrony niż w Twoim kraju/regionie). Korzystając z usług Goldberg Imports i przesyłając swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na przesyłanie, przechowywanie i/lub przetwarzanie swoich danych osobowych w Stanach Zjednoczonych. Tam, gdzie i zgodnie z wymaganiami, Goldberg Imports poprosi Cię o zgodę, jak określono w niniejszej Polityce prywatności.


Przechowywanie danych


Goldberg Imports zachowa Twoje dane osobowe tak długo, jak będziesz utrzymywać konto firmowe lub w inny sposób niezbędny do świadczenia Ci usług.Goldberg Imports zachowa również Twoje dane osobowe, jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów. W przypadku, gdy Goldberg Imports nie musi już przetwarzać Twoich danych osobowych w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności, Goldberg Imports usunie Twoje Dane osobowe z naszych systemów. Tam, gdzie jest to dozwolone, Goldberg Imports usunie również Twoje dane osobowe na Twoje żądanie. Jeśli masz pytania dotyczące praktyk Goldberg Imports dotyczących przechowywania danych, skontaktuj się z nami pod adresem legal@lulu.toys . Możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez Goldberg Imports Twoich danych osobowych, usuwając konto firmowe, poinstruując zespół wsparcia Goldberg Imports, aby zrobił to w Twoim imieniu.


Bezpieczeństwo


Goldberg Imports wdraża odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w celu ochrony przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych oraz przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych osobowych. Informujemy jednak, że nie możemy w pełni wyeliminować zagrożeń bezpieczeństwa związanych z przechowywaniem i przesyłaniem Danych Osobowych. Usługi mogą udostępniać łącze lub w inny sposób zapewniać dostęp do Witryn osób trzecich. Goldberg Imports udostępnia te linki dla wygody. Goldberg Imports nie kontroluje, nie przegląda i nie ponosi odpowiedzialności za Witryny Osób Trzecich, ich zawartość ani jakiekolwiek towary lub usługi dostępne za pośrednictwem Witryn Osób Trzecich. Wszelkie dane, w tym dane osobowe, gromadzone bezpośrednio przez jakąkolwiek Witrynę osoby trzeciej nie podlegają niniejszej Polityce prywatności, a wszelkie dane, które przekazujesz Witrynom osób trzecich, podajesz na własne ryzyko. Goldberg Imports zdecydowanie zachęca do zapoznania się z polityką prywatności wszelkich Witryn zewnętrznych, z którymi wchodzisz w interakcję. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa Twoich Danych Osobowych, Goldberg Imports powiadomi Cię o takim naruszeniu zgodnie z obowiązującym prawem.


Dzieci


Goldberg Imports nie gromadzi świadomie Danych osobowych online od dzieci poniżej 13 roku życia (należy pamiętać, że minimalny wiek może się różnić w zależności od kraju/regionu i lokalnego prawa). Jeśli dowiesz się, że dziecko przekazało nam Dane Osobowe bez zgody rodziców, skontaktuj się z nami pod adresem legal@lulu.toys. Jeśli Goldberg Imports dowie się, że dziecko w wieku poniżej 13 lat przekazało nam Dane Osobowe bez zgody rodziców, wówczas Firma podejmie kroki w celu usunięcia danych i anulowania konta dziecka.


Skontaktuj się z nami


Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi osobowymi, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego zespołu pomocy lub napisać do nas na adres:

E-mail: legal@lulu.toys


 

 

.

Polski
Polski